Służebność przesyłu: słupy energetyczne, linie energetyczne - dbamy o twoje interesy

Odszkodowania za słupy oraz linie energetyczne: jeżeli przez Twoją nieruchomość przechodzą linie energetyczne, linie światłowodowe, sieci ciepłownicze, lub inne urządzenia, które nie należą do Ciebie, a z których korzysta Przedsiębiorstwo Przesyłowe (takie jak: Energa, Enea, PGE, Tauron, Enion), należy Ci się odszkodowanie – napisz do nas.

Odszkodowanie należy Ci się również w sytuacji, gdy Przedsiębiorstwo przesyłowe planuje budowę linii przesyłowej (słupów energetycznych, linii energetycznej, światłowodowej, rurociągu, itp.) przechodzącej przez Twoją działkę. Jeżeli Przedsiębiorstwo Przesyłowe (takie jak: Energa, Enea, PGE, Tauron, Enion) zwróciło się do Ciebie z zapytaniem o zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości należącej do Ciebie – napisz do nas – zadbamy o to, byś otrzymał godziwe wynagrodzenie z tego tytułu i dopilnujemy wszystkich formalności

Nasz ostatni artykuł...

Na mojej działce stoi słup energetyczny, co teraz?

To częste pytanie zadawane przez wielu właścicieli nieruchomości gruntowych w całym kraju. Przepisy o służebności przesyłu wprowadzone do kodeksu cywilnego w roku 2008 stały się narzędziem umożliwiającym właścicielom nieruchomości, przez które przechodzą linie przesyłowe, dochodzenie odszkodowań w postaci wynagrodzenia za … Czytaj dalej